O nas

   Informacje u managera chóru, 

jeśli chcesz do nas dołączyć.